Přírodovědné odborné učebny navrhujeme, vyrábíme a instalujeme na klíč. Současně poskytujeme i poradenskou činnost a to vše za podpory našich specialistů, kteří disponují více jak 25-ti letou zkušeností.

Učebny dělíme podle výuky předmětů na fyziky, chemie, přírodopisu. Učebna může současně sloužit pro více předmětů najednou, pak tuto učebnu nazýváme kombinovanou. Tento typ učeben je vhodný pro školy s menším počtem tříd v jednotlivých ročnících.

Pro školy s větším počtem tříd v jednotlivých ročnících jsou pak vhodnésamostatné učebny a to samostatně pro jednotlivé předměty.

Podle typu odborné přírodovědné učebny Vám navrhneme komplexní řešení, vyrobíme a namontujeme celou učebnu na klíč. Podle Vašich představ a požadavků namontujeme vybavení celé učebny včetně nábytku, skříní, stupínků, podlahové krytiny, osvětlení. Zhotovíme Vám elektroinstalaci, rozvody plynu, vody a odpadu i s médiovými prvky. Nainstalujeme interaktivní tabuli s dataprojektorem a ozvučením, včetně multimediální techniky, keramickou tabuli na fix či křídu, pověsíme nástěnky, namontujeme zatemnění atd. Chcete li zahájit rekonstrukci Vaší odborné učebny i při omezených finančních prostředcích, zhotovíme Vám učebnu na etapy.

Stavebnicový systém nám umožňuje postupnou výstavbu takové učebny.

15038-00315166-00120141-IMG_E757118118-00120163B-IMG_E661618052-00123047-IMG_118221034R-IMG_885722053-IMG_E354208152-00123048-IMG_038623090-IMG_E174219015B-IMG_315221034S-IMG_E949422084-IMG_688020079A-IMG_202919143N-IMG_335419069-IMG_587719187-IMG_342021013A-IMG_E782620096-DSC0091219123C-DSC0008919074-IMG_219319082A-DSC0991918122-00109196-00118076C-001

Nechte se inspirovat posledními realizacemi

https://www.kxn.cz/ucebny-a-laboratore/prirodovedne-ucebny