Přírodovědné laboratoře navrhujeme, vyrábíme a instalujeme na klíč. Současně poskytujeme i poradenskou činnost a to vše za podpory našich specialistů, kteří disponují více jak 25ti letou zkušeností.

Laboratoře bývají především zaměřeny na praktickou část, tedy na pokusy prováděné učitelem i studenty. Tomu musí být uzpůsobena i celá koncepce.

Přírodovědné laboratoře dělíme podle předmětů na:
1. Laboratoř kombinovanou – tato laboratoř slouží pro cvičení, popřípadě část teoretické výuky předmětů fyziky/chemie nebo fyziky/chemie/biologie nebo chemie/biologie. V těchto laboratořích se musí přihlížet k požadavkům z více hledisek.
2. Laboratoř fyziky – slouží k provádění pokusů především s elektřinou, žáci sledují fyzikální jevy a ověřují fyzikální zákony. Tomu pak odpovídá celá laboratoř.
3. Laboratoř chemie – je zaměřena na pokusy předmětu chemie. Největší část pokusů probíhá s pomocí různého chemického skla, používají se chemické prvky a sledují se různé reakce prvků a sloučenin. Tato laboratoř má svá specifika, která je nutná dodržovat.
4. Laboratoř biologie – Zde převažuje práce s mikroskopy, může sloužit i jako biocentrum a další činnosti spojené s předmětem biologie.

Místnost může sloužit pro více předmětů najednou a to pro praktická cvičení fyziky, chemie popřípadě i biologie. Pak tuto laboratoř nazýváme kombinovanou. Tento typ laboratoří je vhodný pro školy s menším počtem tříd v jednotlivých ročnících nebo tam, kde škola má málo učeben. Pro školy s větším počtem tříd v jednotlivých ročnících jsou pak vhodné samostatné laboratoře a to samostatně pro jednotlivé předměty.

Chcete li zahájit rekonstrukci Vaší odborné učebny či laboratoře i při omezených finančních prostředcích, zhotovíme Vám laboratoř na etapy. Stavebnicový systém nám umožňuje postupnou výstavbu takové laboratoře.

11019-00114002B-02719152-IMG_E250011085-00121132-IMG_073822218-IMG_761222165-IMG_700714044-00113079A-20414002A-03021151C-IMG_E206518128-00109272-00423034A-IMG_980114021-00120038-IMG_E525219063-DSC0966918096-00115050-03212056A-03219003-DSC0812821142A-IMG_078015147-00119061B-DSC0986018108B-00114216-00414161-01523037B-IMG_068709127-02922108-IMG_4876

Nechte se inspirovat posledními realizacemi

https://www.kxn.cz/ucebny-a-laboratore/prirodovedne-laboratore