Společnost KXN CZ, s.r.o. realizuje projekt DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE VE SPOLEČNOSTI KXN CZ, S.R.O. (reg.č. CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_322/0024066)

Společnost KXN CZ, s.r.o. realizuje projekt DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE VE SPOLEČNOSTI KXN CZ, S.R.O. (reg.č. CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_322/0024066), jehož cílem je digitalizace provozu firmy, včetně zavedení automatizovaného funkčního celku (linky) a propojení společnou oboustrannou komunikací pro zajištění provozu, dále vybavení provozů výroby a skladu terminály, čtečkami čárových kódů a tiskem štítků a investice do zdokonalení v oblasti návrhu nových produktů (technologie 3D tisku, 3D skeneru a virtuálních brýlí).

Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

euefprr

https://www.kxn.cz/digitalni-transformace-ve-spolecnosti-kxn