Většina pedagogů ve školách potvrdí, že jsou žáci příliš hluční. V učebnách, kde se žáci zdržují je vysoká úroveň hluku považována za jeden z nejvíce rušivých faktorů. Vysoká úroveň hluku má negativní vliv na zdraví, kvalitu komunikace, bezpečnost, pozornost a produktivitu učení.

Jistě mi dáte za pravdu, že žáci celou hodinu výuky nesedí na židlích jak přikovaní. Většinou alespoň dva žáci posunou židli, další dva se zavrtí, někteří ze žáků musí neodkladně něco zdělit svému sousedovi a tak bych mohl pokračovat. Aniž si to uvědomujeme, vzniká prostředí, kde hladina hluku převyšuje úroveň, která Vás nenápadně obtěžuje a ruší. V takovéto učebně musíte neustále žáky oslovovat, aby byli potichu a nerušili výuku. Večer se cítíte unaveni, jste nervozní a bolí Vás hlava.

Pravidelně se setkáváme s tím, že musíte při výuce zvyšovat hlas, aby jste překřičeli hluk v učebně a současně si vynutili pozornost žáků. Není to jen hluk, co ruší pozornost posluchačů. Především je to doba dozvuku a takzvané parametry srozumitelnosti řeči místnosti. V učebnách je někde větší, někde menší doba dozvuku a vzniká tak zvaná ozvěna, která srozumitelnost zhoršuje. Za takových podmínek je velmi těžké udržet pozornost žáků celou vyučovací hodinu.
Pro snížení celkové hlukové hladiny je důležité uvážit i ostatní parametry, které jsou přímo spjaty se zvukovou hladinou, například hlukovou zátěž.

Nabízíme Vám postup, jak odstranit výše zmiňované rušivé vlivy. Přijedeme k Vám a zjistíme stávající parametry místnosti. Na základě zjištěnách skutečností Vám navrhneme řešení, které sníží dobu dozvuku vlivem absorbčních materiálů. Námi vyráběnými rezonátoty a akustickými obklady pak zlepšíme šíření řeči učitele a namáhání hlasivek vyučujícího při výuce bude minulostí. Vaše učebna bude tišší. Současný hluk Vás nebude rušit při výuce, srozumitelnost řeči se změní tak, že i žáci v poslední řadě v učebně budou velmi dobře rozumět. Navržené řešení Vám zrealizujeme.

Víme, že vše je o finančních prostředcích. Nabízíme Vám pomoc formou zhotovení předběžného rozpočtu potřebného k realizaci vyhovující akustiky učebny. Zmíněný rozpočet můžete předložit svému zřizovateli nebo použít pro žádost peněz z různých dotačních programů a fondů.


Ing. Zdeněk Kotek za firmu KXN CZ, s.r.o.

12097-00321151B-IMG_292822020-IMG_365014042-03209098-03022084-IMG_692823081-IMG_107616110-03813132-00221151D-IMG_135921151B-IMG_293319143H-IMG_224619143H-IMG_243219074-IMG_221818190-00118122-05316049-04723037A-IMG_073012037-00509098-11720134-IMG_E767108274-058
https://www.kxn.cz/clanky/zda-se-vam-vase-ucebna-ve-ktere-ucite-hlucna