Laboratoře bývají především zaměřeny na praktickou část, tedy na pokusy prováděné učitelem i studenty. Tomu musí být uzpůsobena i celá koncepce.

Přírodovědné laboratoře firma KXN CZ, s.r.o. navrhuje, vyrábí a instaluje na klíč. Současně poskytuje i poradenskou činnost a to vše za podpory specialistů, kteří disponují více jak 25-ti letou zkušeností z více jak 2000 zrealizovaných laboratoří a odborných učeben.

Přírodovědné laboratoře dělíme podle předmětů na:
1. Laboratoř kombinovanou – Tato laboratoř slouží pro cvičení, popřípadě část teoretické výuky, předmětů fyziky, chemie nebo fyziky, chemie a biologie popřípadě chemie a biologie.
V těchto laboratořích se musí přihlížet k požadavkům z více hledisek.
2. Laboratoř fyziky – Slouží, jak je již patrné z názvu předmětu fyziky. Zde se uskutečňují pokusy, sledují fyzikální jevy a ověřují fyzikální zákony. Tomu pak odpovídá celá laboratoř.
3. Laboratoř chemie – Je zaměřena na pokusy předmětu chemie. Největší část pokusů probíhá s pomocí různého chemického skla, používají se chemické prvky a sledují se různé reakce prvků a sloučenin. Tato laboratoř má svá specifika, která je nutná dodržovat.
4. Laboratoř biologie – Zde převažuje práce s mikroskopy, může sloužit i jako biocentrum a další činnosti spojené s předmětem biologie.

Místnost může sloužit, jak jsme již uvedli, pro více předmětů najednou a to pro praktická cvičení fyziky, chemie popřípadě i biologie. Pak tuto laboratoř nazýváme kombinovanou. Tento typ laboratoří je vhodný pro školy s menším počtem tříd v jednotlivých ročnících nebo tam, kde škola má málo učeben a laboratoří. Pro školy s větším počtem tříd v jednotlivých ročnících jsou pak vhodné samostatné laboratoře a to samostatně pro jednotlivé předměty (fyziky, chemie, přírodopisu, chcete-li biologie).

Podle typu laboratoře Vám firma KXN CZ, s.r.o. navrhne komplexní řešení, vyrobí a namontuje nábytkové vybavení a celou laboratoř na klíč.

Podle Vašich představ a požadavků namontujeme vybavení celé místnosti včetně nábytku, skříní, stupínků, podlahové krytiny. Zhotovíme Vám elektroinstalaci, rozvody plynu, vody a odpadu i s médiovými prvky. Nainstalujeme interaktivní displej nebo tabuli s dataprojektorem a ozvučením, včetně multimediální techniky, keramickou tabuli na fix či křídu, pověsíme nástěnky, namontujeme zatemnění atd.

Chcete li zahájit rekonstrukci Vaší odborné učebny či laboratoře i při omezených finančních prostředcích, zhotovíme Vám laboratoř na etapy. Stavebnicový systém firmy KXN CZ, s.r.o. umožňuje postupnou výstavbu takové laboratoře.


Ing. Zdeněk Kotek za firmu KXN CZ, s.r.o. ucebny@kxn.cz

11019-00119152-IMG_E250014002B-02721151C-IMG_E206513079A-20422108-IMG_487614021-00118128-00112093-001
https://www.kxn.cz/clanky/reseni-prirodovednych-laboratori