Navrhujeme, vyrábíme a montujeme odborné učebny a laboratoře na klíč. Naše rozsáhlé zkušenosti nám umožňují Vám navrhnout moderní laboratoř fyziky s výhledem do budoucnosti. Nejdůležitějším médiem v celé laboratoři fyziky je bezesporu elektrický proud. Výjimkou nebývá ani rozvod vody a odpadu, popřípadě plynu v učitelském i v žákovském pracovišti.

Společnost KXN CZ, s.r.o. disponuje speciality s více jak 25-ti letou zkušeností z více jak 2000 zrealizovaných laboratoří a odborných učeben.

Než zahájíte opravu či celkovou rekonstrukci Vaší staré laboratoře, stojí za zvážení, zda tato oprava bude mít takový výsledek, jaký očekáváte. Velmi důležité je, aby Vaše nová laboratoř fyziky vyhovovala novým předpisům a normám. To se také týká rozvodů jednotlivých médií.

Naše zkušenosti z mnoha škol jsou právě takové, že stávající rozvody (například elektroinstalace) již nevyhovují stávajícím normám a při rekonstrukci laboratoři je nutné tyto rozvody zhotovit nové. Specialisté firmy KXN CZ, s.r.o. zjistí stávající stav a poradí Vám, jak vše vyřešit.

Na základních a středních školách z hlediska bezpečnosti umisťujeme fyzikální laboratorní zdroj s regulací bezpečného napětí do 24 V do učitelského pracoviště tak, aby bylo ovládání přístupné a přívětivé pro učitele. Vyučující jednoduše nastaví požadované napětí pro všechny studenty ze svého demonstračního pracoviště. V případě středních odborných a vysokých škol pak instalujeme laboratorní zdroje s regulací napětí, stabilizované zdroje na jednotlivá pracoviště. Výše uvedeným skutečnostem by mělo odpovídat celkové uspořádání a koncepce laboratoře.

Firma KXN CZ, s.r.o. vyrábí laboratorní stoly pro studenty a učitele z tuhé kovové konstrukce osazené odolnou pracovní deskou se zakrytovanými rozvody médií. Zanedbatelný není ani uzamykatelný prostor pro elektropanely. Celou laboratoř pedagog zamyká jedním klíčem.V některých případech v laboratořích jsou panely nad pracovní deskou.

Při návrhu Vaší laboratoře myslíme nejen na to, že potřebujete stoly s elektroinstalací pro pokusy, ale i s tím spojené další vybavení učebny. Pro příklad uvádím například prostor pro ukládání pomůcek. Výjimkou není ani zatemnění, které je nezbytné k výuce optiky popřípadě projekci. Laboratoře fyziky dnes již běžně vybavujeme interaktivním displejem, pomocí které vyučující například zobrazuje různé průběhy napětí v probíhajícím pokusu, atd. Velmi důležité je zvolit i správnou podlahovou krytinu a to podle náročnosti pokusů.

U nás si můžete vybrat ze široké řady provedení a variant laboratoří fyziky, které realizujeme přesně podle Vašich specifických požadavků s tím, že do tohoto řešení vkládáme naše zkušenosti a znalosti.

Tato řešení celých laboratoří firma KXN CZ, s.r.o. nejen navrhuje, ale i vyrábí a montuje na klíč.

Na závěr chci říci, že před rekonstrukcí nebo výstavbou nové laboratoře fyziky Vám mohu doporučit, aby jste nepodceňovali návrh řešení  a přípravě celého řešení a věnovali této části dostatek času. Zároveň myslete i na budoucnost, kdy budete chtít rozšiřovat vybavení této laboratoře. Přeji Vám mnoho úspěchů při rekonstrukci.

V případě Vašeho zájmu k Vám přijedeme a projednáme Vaše požadavky. Na základě tohoto projednání Vám zpracujeme a předložíme nabídku. Stačí poslat mail nebo zavolat.

Ing. Zdeněk Kotek za firmu KXN CZ, s.r.o. ucebny@kxn.cz

22218-IMG_761215147-00114021-00120038-IMG_E525219063-DSC0966912056A-03219003-DSC08128
https://www.kxn.cz/clanky/laborator-fyziky